Over Dordrecht Academy

Aan Dordrecht Academy kun je tweejarige, praktische hbo-opleidingen volgen: Associate degrees (Ad). Na afronding heb je een internationaal, door de overheid erkend hbo-diploma op zak, dat perfect aansluit op de kansrijke, regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.


STUDEREN IN VOLTIJD

De opleidingen die wij geven, zijn de opleidingen van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede (CHE), maar dan afgestemd op de Drechtsteden. Samen met werkgevers in de regio onderzoeken we welke ontwikkelingen en (innovatie)vragen binnen een bedrijf, branche of de regio spelen. Dit laten we terugkomen in jouw opleiding met behulp van lessen, opdrachten of andere leeractiviteiten.

Aan Dordrecht Academy leer je het vak in de praktijk. Wij geloven dat als je op een actieve en praktische manier bezig bent met de leerstof, je beter en langer onthoudt wat je hebt geleerd. Door te leren én te doen, ervaar je bij ons waarvoor je wordt opgeleid en hoe jouw toekomstige functie er uit kan zien. Het betekent dus dat de opleiding die jij volgt, perfect aansluit op de wensen van de sector waar jij straks komt te werken. Dat betekent dus meer kans op een baan! Heb je de smaak te pakken dan kun je doorstromen naar het 3e jaar van een bacheloropleiding in dezelfde richting.


STUDEREN IN DEELTIJD

De opleidingen die wij geven, zijn de opleidingen van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede (CHE), maar dan afgestemd op de Drechtsteden. Met een deeltijdstudie aan Dordrecht Academy combineer je jouw dagelijkse werk met een opleidingstraject. Je gaat twee dagdelen per week naar school en voert daarnaast studie gerelateerde opdrachten uit, passend bij en binnen de organisatie waar je werkt. Je totale studiebelasting bedraagt zo’n 20 uur per week.


Aan Dordrecht Academy leer je het vak in de praktijk. Wij geloven dat als je op een actieve en praktische manier bezig bent met de leerstof, je beter en langer onthoudt wat je hebt geleerd. Door te leren én te doen, ervaar je bij ons waarvoor je wordt opgeleid en hoe jouw toekomstige functie er uit kan zien. Het betekent dus dat de opleiding die jij volgt, perfect aansluit op de wensen van jouw werkgever. Met een deeltijd Ad-studie vergroot je dus je carrièrekansen. Heb je de smaak te pakken dan kun je doorstromen naar het 3e jaar van een (deeltijd) bacheloropleiding in dezelfde richting.


WAAROM Dordrecht Academy?

Dordrecht Academy is een initiatief van Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD), een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en werkgevers. Het programma heeft de ambitie om hoger onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op de kansrijke, regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

De regio Dordrecht kampt namelijk met een tekort aan praktisch, hbo-geschoold personeel, vooral in de zorg, de techniek en het onderwijs. Er is grote behoefte aan professionals, die kennis hebben van de laatste (technologische) ontwikkelingen én die met hun vaardigheden innovatie op gang kunnen brengen. De mogelijkheden voor (op)scholing op praktisch, hbo-niveau in de Drechtsteden zijn echter beperkt. Scholieren en mbo-studenten verlaten vaak hun geboortegrond om elders bachelor onderwijs te volgen. Te weinig bachelor afgestudeerden komen terug om er te gaan werken. Voor werknemers die zich dichtbij huis, in deeltijd verder willen ontwikkelen, is er weinig keus.

Met Dordrecht Academy komt daar verandering in.