Aan Dordrecht Academy leer je het vak in de praktijk. Wij geloven dat als je op een actieve en praktische manier bezig bent met de leerstof, je beter en langer onthoudt wat je hebt geleerd.

Door te leren én te doen, ervaar je bij ons waarvoor je wordt opgeleid en hoe jouw toekomstige functie eruit kan zien.

Dordrecht Academy is een initiatief van Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD): dit is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en werkgevers. HOD heeft de ambitie om hoger onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op de kansrijke, regionale arbeidsmarkt en de beroepen van de toekomst.

Heb je een vraag? Stel die dan gerust!

Neem contact op

Locatie Dordrecht Academy

Achterom 77
3311 KB Dordrecht
info@hogeronderwijsdrechtsteden.nl

Volgen wij elkaar al op social media?