Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP)

Deeltijd

Verdiep en verrijk jouw kennis

Ben je werkzaam in de kinderopvang of het basisonderwijs in de regio Drechtsteden / Gorkum en wil je jouw kennis verdiepen en verrijken? Zoek je meer uitdaging en wil je doorgroeien naar een functie op hbo-niveau? Dan is de deeltijdopleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional (PEP) van Dordrecht Academy iets voor jou.

Tijdens je studie combineer je leren en werken. Je volgt één dag in de week lessen op school. Daarnaast werk je of loop je stage in een werk- of leeromgeving voor minimaal 16 uur in de week. Met zelfstudie ben je gemiddeld 10-12 uur per week bezig. Met verschillende studievormen ontwikkel jij je in jouw vakgebied: praktijkopdrachten, leercoaching, lessen en gekregen feedback van jouw praktijkbegeleider en medestudenten.

Vraag naar hbo-professionals in de regio

 

In de regio Drechtsteden / Gorkum komen (steeds meer) Integrale Kindcentra (IKC’s) om de scheiding tussen kinderopvang en onderwijs weg te nemen en de verschillen te verkleinen. Dit betekent een stijgende vraag naar hbo-professionals, die verschillen in leer- en leesniveau van kinderen tot 4 jaar kunnen helpen verkleinen, voordat ze naar de basisschool gaan.

De eisen voor het taal- en opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang worden zwaarder: het draait steeds meer om begeleiding bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten daarom een minimaal aantal uur per week beschikken over een pedagogisch coach met een hbo-diploma.

Daarnaast is er in de regio een lerarentekort: de Pedagogisch Educatief Professional kan leraren in het primair onderwijs ontlasten door hen te ondersteunen. Denk aan begeleidende taken zoals lesgeven aan kleine groepjes, het begeleiden van leerlingen op leerpleinen en het nakijken van opdrachten.

Er liggen dus tal van kansen op je te wachten in de regio!

Wat levert deze deeltijdopleiding jou op?

De Ad PEP leidt je op tot professional, die zowel inzetbaar is in het onderwijs als in de kinderopvang. Je leert een krachtige leer- en ontwikkelomgeving creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal staat.

Je hebt pedagogische en didactische kennis over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 12 jaar en kunt ze begeleiden. Ook kun je samenwerken met een team van collega’s en externe partijen, collega’s coachen en communiceren met ouders en verzorgers.

Kom naar de open dag!

Donderdag 2 februari 17:00 - 19:00

Wil jij verder in jouw loopbaan? Jezelf verder ontwikkelen in jouw vakgebied logistiek, bouw, pedagogiek, engineering of sociaal werk? Kom dan naar de open dag en ontdek onze tweejarige hbo-opleidingen.

Tijdens de open dag nemen wij graag de tijd. Om al jouw vragen te beantwoorden over de inhoud van de opleidingen, hoe te combineren met werken (als je deeltijd wilt volgen), hoe de lessen in elkaar steken en wat je kunt ná afsluiting van de opleiding.

Proef de sfeer

Maak kennis met docenten én studenten

Ontdek onze tweejarige hbo-opleidingen

Je kunt je nu aanmelden!

Meer informatie?

Of neem contact op!

Waar ga je studeren?

Deze Ad-opleiding volg je in Dordrecht.

Aanmelden voor de opleiding?

Het diploma voor de Ad Pedagogisch Educatief Professional wordt uitgereikt namens Hogeschool Inholland en is powered by Dordrecht Academy.

Je kunt je aanmelden voor deze Associate degree via Hogeschool Inholland.

Dordrecht Academy is een samenwerkingsverband van